Lestijden 2022/2023

Hieronder vind u het rooster dat nulerenhaken.nl hanteert. Alle lestijden zijn afgestemd op max. 4 cursisten per les.

Dit rooster geldt vanaf 1 september 2024.

Lestijden zijn altijd bijgewerkt!

De volgende lestijden zijn nog vrij:

Maandagmiddag: 1x per 2 weken les

13.00-14.30 uur ( 1 plaats vrij ) oneven weken

Maandagmiddag: elke week les [ vanaf september 2024 ]

14.45 – 16.15 uur [4 plaatsen vrij ] start in september 2024 bij minimaal 3 aanmeldingen.

Maandagmiddag: 1x per 2 weken les

13.00 – 14.30 uur [vol]] even weken

Dinsdagmorgen:

8.30 – 10.00 uur [ 3 plaatsen vrij ]

10.15 – 12.00 uur [ vol ]

Dinsdagmiddag:

15.30 – 16.30 uur kindercursus [2 plaatsen vrij]

Dinsdagavond:

-18.45 – 20.15 uur [ 2 plaatsen vrij]

Donderdagmorgen:

10.15 -12.00 uur [ vol ] .

Donderdagmiddag:

13.00 – 14.30 uur [ vol ]

15.30 – 16.30 uur kindercursus [ vol]

Donderdagavond:

18.30 -20.00 uur [ 2 plaatsen vrij¨]

Bij inschrijving duidelijk dag en tijd opgeven. Graag ook de zelf gekozen startdatum opgeven. Voor les op maandag ook de even of oneven week of elke week opgeven bij aanmelding.

Als u wilt inschrijven voor een cursus op bovenstaande tijden kunt u een mail sturen naar:

info@nulerenhaken.nl