hoe werk ik….

In al mijn  haakcursussen ga ik uit van het volgende:

 • bij alle cursussen geldt [tenzij anders vermeld], dat u kunt instromen in de week dat u dat uit komt. De cursus  heeft dus alleen een vaste dag maar geen vaste begindatum of einddatum. Het aantal lessen voor een cursus staan wel vast.
 • Inschrijven voor een cursus kan alleen via de mail: info@nulerenhaken.nl, of bellen naar 06-81936542
 • De cursussen worden 1 op 1 of in tweetallen gegeven gedurende 1,5 uur. Of in een groepje van 4 personen gedurende 2 uur.
 • Iedereen zorgt voor zijn eigen materialen. U haakt dus met de materialen die u zelf koopt of eventueel nog thuis heeft. Dit heeft als voordeel dat u zelf bepaald hoe duur u uw werkstuk maakt. En u bepaalt zelf de kleuren. voor een aantal cursussen moet u een boek aanschaffen, dit staat altijd duidelijk vermeld!
 • De cursus is één geheel, u bent dus alle lessen aanwezig.
 • Indien u bent verhinderd moet dit tenminste 24 uur van tevoren worden gemeld. Gebeurt dit korter van tevoren dan vervalt die les.
 • Met mensen die onregelmatig werken maak ik apart afspraken voor het volgen van de lessen. Zij kunnen op wisselende dagen en tijden deelnemen aan de cursussen.
 • Alle cursisten mogen deelnemen aan de nulerenhaken-app. Zo kunnen zij elkaar laten zien waar zij mee bezig zijn en evt elkaar iets vragen. Deelname aan de app is niet verplicht.
 • De cursus wordt in zijn geheel aangeboden en betaald.  Lesgeld terugvragen kan niet! Het is de bedoeling dat u ook thuis verder haakt, anders komt u niet uit met de lengte van de cursus.
 • Cursus en patronen horen bij elkaar. Ik verkoop geen patronen los van een cursus.
 • Bent u eerder klaar met de cursus dan het aangegeven  aantal weken dan kunt u die tijd invullen met een eigen project . U kunt niet een andere cursus beginnen binnen het aantal weken waar een cursus voor staat. Iedere cursus staat op zich en dient apart te worden betaald. U kunt dus niet van cursus wisselen binnen een cursus. Wilt u dat wel dan vervallen de nog staande lessen.
 • Mocht u toch niet genoeg aan het aantal lessen hebben van een cursus kunt u altijd lessen bij kopen  voor 7 euro per keer aansluitend aan de cursus.
 •  losse lessen buiten een cursus worden gegeven volgens de haakhulp [3 keer hulp bij het haken]
  Alle cursussen starten vanaf 1 september tot 1 juni. 1 juni gaat de zomerstop in. In principe hanteer ik geen schoolvakanties [met uitzondering van de kerst en meivakantie]  Een enkele keer zal dat anders zijn, dit wordt ruim van tevoren aangegeven  tijdens de cursus.
 • De kosten worden de eerste les in zijn geheel voldaan. U krijgt hiervan een betaalbewijs.
 • U beheerst het haken van vasten, stokjes, lossen in voldoende mate om een cursus te kunnen volgen. Patroonlezen is niet noodzakelijk, daar is altijd uitleg bij[ d,w.z. toegespitst op de workshop die u volgt]
 • Alle lesmateriaal die u van mij krijgt behoort toe aan nulerenhaken.nl en is voorzien van een label. Dit lesmateriaal is door mij zorgvuldig samengesteld en mag verdIMG_koffieer niet worden verspreid of gekopieerd worden. Bij verlies van het lesmateriaal kunt u een nieuwe set kopen voor euro 4,50.
 • koffie of thee  zitten bij de workshop in.

Alle gegevens als naam, telefoonnummer, adres ,postcode en e-mailadres worden alleen gebruikt ten behoeve van contact met de cursist met betrekking tot nulerenhaken.nl;    Avg wetgeving NulerenHaken