hoe werk ik….

In al mijn  haakcursussen ga ik uit van het volgende:

  • bij alle cursussen geldt [tenzij anders vermeld], dat u kunt instromen in de week dat u dat uit komt. De cursus  heeft dus alleen een vaste dag maar geen vaste begindatum of einddatum. Het aantal lessen voor een cursus staan wel vast.
  • Inschrijven voor een cursus kan alleen via de mail: info@nulerenhaken.nl, of bellen naar 06-81936542
  • De cursussen worden individueel of in groepjes van 2a3 personen gegeven gedurende 1,5 uur. Of in een groepje van 4 personen gedurende 2 uur.
  • Iedereen zorgt voor zijn eigen materialen. U haakt dus met de materialen die u zelf koopt of eventueel nog thuis heeft. Dit heeft als voordeel dat u zelf bepaald hoe duur u uw werkstuk maakt. En u bepaalt zelf de kleuren. voor een aantal cursussen moet u een boek aanschaffen, dit staat altijd duidelijk vermeld!
  • De cursus is één geheel, u bent dus alle lessen aanwezig. De cursus vindt plaats als een aaneengesloten geheel in opeenvolgende weken.
  • Indien u bent verhinderd moet dit tenminste 24 uur van tevoren worden gemeld. Gebeurt dit korter van tevoren dan vervalt die les.
  • Als u een keer niet kan dan kiest u op lestijden op deze site een vervangende lestijd uit.
  • Onderbreken van de cursus voor meerdere weken kan alleen met gezondheidsreden gedurende 6 weken. De lessen blijven dan staan. Na 6 weken komen dag en tijd  weer open te staan op het lestijdenrooster. Komt u weer terug dan kunt u inschuiven op tijden die open staan op het lestijdenrooster.
  • De cursus  onderbreken voor langer dan 3 weken ivm werk kan niet! De lessen worden dan gewoon doorberekend of u kiest een vervangende lestijd uit op lestijden.
  • Alle cursisten mogen deelnemen aan de nulerenhaken-app. Zo kunnen zij elkaar laten zien waar zij mee bezig zijn en evt elkaar iets vragen. Deelname aan de app is niet verplicht.
  • De cursus wordt in zijn geheel aangeboden en betaald.  Lesgeld terugvragen kan niet! Er kan geen aanspraak gemaakt worden op resterende lessen als u bent gestopt. De resterende lessen vervallen dan direct..
  • Cursus en patronen horen bij elkaar. Ik verkoop geen patronen los van een cursus.
  • Bent u eerder klaar met de cursus dan het aangegeven  aantal weken dan kunt u die tijd invullen met een eigen project. Openstaande lessen kunnen niet bij een volgende cursus worden gevoegd.
  • U kunt niet een andere cursus beginnen binnen het aantal weken waar een cursus voor staat. Iedere cursus staat op zich en dient apart te worden betaald. U kunt dus niet van cursus wisselen binnen een cursus. Wilt u dat wel dan vervallen de nog staande lessen.
  • Mocht u toch niet genoeg aan het aantal lessen hebben van een cursus kunt u altijd lessen bij kopen  voor 7 euro per keer aansluitend aan de cursus.
    Alle cursussen starten vanaf 1 september tot 1 juni. 1 juni gaat de zomerstop in. In principe hanteer ik geen schoolvakanties [met uitzondering van de kerst en meivakantie]  Een enkele keer zal dat anders zijn, dit wordt ruim van tevoren aangegeven  tijdens de cursus.
  • De kosten worden de eerste les in zijn geheel voldaan. U krijgt hiervan een betaalbewijs.
  • Alle lesmateriaal die u van mij krijgt behoort toe aan nulerenhaken.nl en is voorzien van een label. Dit lesmateriaal is door mij zorgvuldig samengesteld en mag verdIMG_koffieer niet worden verspreid of gekopieerd worden. Bij verlies van het lesmateriaal kunt u een nieuwe set kopen voor euro 4,50.
  • koffie of thee  zitten bij de workshop in.

Alle gegevens als naam, telefoonnummer, adres ,postcode en e-mailadres worden alleen gebruikt ten behoeve van contact met de cursist met betrekking tot nulerenhaken.nl;    Avg wetgeving NulerenHaken

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2023.