cursus op locatie

Nulerenhaken.nl organiseert ook cursus op lokatie . Cursus  op lokatie is  voor kleine groepen van minimaal 3 mensen die samen met elkaar graag een cursus bij nulerenhaken.nl willen volgen.[iedereen kiest een eigen cursus]

In principe kunnen alle cursussen worden gevolg die nulerenhaken.nl aanbiedt, de voorwaarden zijn ook hetzelfde. Alle cursisten zorgen zelf voor hun materialen. Wel is het zo dat de cursisten gezamelijk moeten zorgen voor een ruimte met stoelen en een tafel, een werkplek dus.  En er moeten elke les in elk geval 3 mensen de cursus volgen en elke week aanwezig zijn.. Koffie en thee verzorgen de cursisten zelf.

Nulerenhaken.nl verzorgt deze cursussen binnen een straal van max. 15 km rond Ede. Naast het cursusgeld van de desbetreffende cursus is er een een bedrag van 15 euro wat de cursisten elk meer betalen als bijdrage aan de reiskosten. Bij het afhuren van een ruimte zullen deze kosten per deelnemer aan de cursus worden verrekend.

Lukt het u om een groepje van minimaal 3 personen enthousiast te krijgen om bij u op locatie een cursus te volgen? Mail dan naar info@nulerenhaken.nl of bel 06-81936542